'

Isabelle är på plats i Rotebro där en barnfamilj attackerades med en handgranat