'

Riksfrågan: Hur har Löfvens sju år vid makten varit?