'

Socialdemokraternas paradgren verkar vara att vilseleda och ljuga. Nu senast i partiledardebatten