'

SD-hatande polisen Nadim Ghazale stänger av sin twitter och gråter ut i media.