'

Chang Frick om avslöjandet av den heilande socialdemokraten Ida Karkiainen