'

Sänkta krav för att öka mångfalden? En fullständigt galen idé!