'

Islamisterna förlorade: Ann-Sofie Hermansson friad från förtal.