'

Magdalena Andersson (S) vill inte sänka bensinskatten.