'

30 miljarder kostar de långtidsarbetslösa varje år. Hälften födda utanför Europa.