'

Det finns ingen gräns för hur långt S kan tänka sig gå