'

Henrik Vinge – från kriminalvårdare till gruppledare