'

TV4 experten: Det är rasism att säga ''färgade''