Gå till innehåll

Kontakta oss

Jacob Hagnell
VD
jacob.hagnell@riks.se

Richard Sörman
Ansvarig utgivare
richard.sorman@riks.se

Elias Norgren
Journalist
elias.norgren@riks.se

Nickie Swetzen
Journalist
nickie.swetzen@riks.se

Daniella Hansson
Journalist
daniella.hansson@riks.se

Rebecca Sempill
Journalist
rebecca.sempill@riks.se

Isabelle Eriksson
Journalist
isabelle.eriksson@riks.se

Mira Aksoy
Kulturredaktör
mira.aksoy@riks.se